Van tai Thanh An

Van tai Mien Nam

Van tai Binh Duong

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI


Định vị GPS: 100% đội ngũ xe của công ty được lắp đặt định vị

 

 • Xác định vị trí của xe tải

 

 • Tình trạng hoạt động của xe ( đang chạy hoặc đang dừng)

 

 • Lịch sử hành trình xe hoạt động

 

Ứng dụng quản lí xe và tài xế bằng điện thoại thông minh ( Mobie App)

 

 • Điều phối tạo lệnh đặt xe qua hệ thống App

 

 • Tài xế sử dụng ứng dụng App để xác nhận lệnh đặt xe của điều phối

 

 • Tài xế xác nhận App khi rời bãi xe, xác nhận đến địa điểm nhận hàng/ địa điểm giao hàng của Khách hàng

 

 • Chụp chứng từ gửi lên hệ thống App ngay sau khi giao hàng hoàn tất

 

 • Khách hàng có thể kiểm tra trực tiếp tình trạng giao hàng của xe tải bằng ứng dụng App

 

Quản lí nhiệt độ thùng xe

 

 • Cài đặt nhiệt độ theo yêu cầu của từng khách hàng

 

 • Hệ thống cảnh báo bằng tin nhắn điện thoại, email… nếu nhiệt độ vượt qua mức cài đặt min – max

 

 • Kiểm soát nhiệt độ online và truy xuất báo cáo

 

Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An
Công ty TNHH Vận Tải TM DV Thành An